| |   Volg ons!

WBTT bij honden met gevorderde kanker

Honden met gevorderde kanker verdragen langdurige temperatuurgecontroleerde thermische behandeling van het hele lichaam (WBTT)

Bij thermische therapie wordt het volledige lichaam opgewarmd om kankercellen te bestrijden. In tegenstelling tot lokale thermische therapie, verhoogt deze vorm van thermische therapie (WBTT of whole body thermal therapy) de temperatuur van het hele lichaam van de patiënt. Dat maakt dat dit de enige thermische behandelingsmodaliteit is die het potentieel heeft om zowel op de primaire tumor als op uitzaaiingen op afstand in te werken.

Nauwkeurige temperatuurcontrole

WBTT brengt echter potentiële risico’s op toxiciteit met zich mee wanneer het wordt toegepast zonder nauwkeurige temperatuurbewaking. ElmediX heeft een toestel ontwikkeld, de Tempocure®, om dit risico te ondervangen en langdurige, gecontroleerde en nauwkeurige WBTT bij 41,5°C te leveren. De veiligheid van het apparaat en het thermische behandelingsprotocol is in eerste instantie geëvalueerd bij minivarkens.

Een klinische studie uitgevoerd door ElmediX toont nu aan dat oudere honden met kanker in een vergevorderd stadium WBTT verdragen. WBTT werd toegediend in combinatie met een verlaagde dosis radiotherapie of chemotherapie.

Waarom honden?

Honden vormen een ideaal model voor kanker bij de mens. Door de langdurige parallelle evolutie van de twee soorten vertoont het genoom van honden en dat van mensen veel meer overeenkomsten dan bijvoorbeeld dat van mensen en muizen.

Bovendien hebben honden een intact immuunsysteem en worden ze blootgesteld aan veel van dezelfde omgevingsfactoren die het risico op kanker vergoten, als de mens. Al deze factoren tonen aan dat er sterke overeenkomsten bestaan tussen kanker bij honden en bij mensen. Honden met kanker zijn daarom een uiterst geschikte surrogaatsoort om vooraf de veiligheid, de verdraagbaarheid en de efficiëntie te testen van klinische studies met mensen.

Elmedix Cancer bearing dogs

 

Honden met gevorderde en/of uitgezaaide kanker werden behandeld met thermische therapie terwijl tegelijk hun standaardbehandeling werd teruggeschroefd. De evolutie van klinische parameters wees op de veiligheid van de behandeling en de verbetering van de levenskwaliteit.

Thermische sensoren in lever, rectum en tumor bevestigden een homogene verwarming van deze lichaamsdelen. Het monitoren van klinische parameters toonde aanvaardbare en reversibele veranderingen in lever-, hart-, spier- en stollingsparameters, zoals verwacht. De combinatie van WBTT met zowel radiotherapie als chemotherapie veroorzaakte slechts enkele minimale bijwerkingen.

Thermische therapie als ondersteunende kankertherapie

WBTT lijkt om verschillende redenen veelbelovend als ondersteunende kankertherapie.

  • Ten eerste hebben experimenten met tumorcellen een tijd- en temperatuurafhankelijk cytotoxisch effect bevestigd wanneer temperaturen tussen 41°C en 47°C werden toegepast. Hetzelfde celdodende effect wordt over het algemeen verondersteld in in vivo situaties. Bovendien onderstreepten verschillende klinische studies het belang van de duur en de uitzonderlijk hoge temperatuur die bereikt werd tijdens de thermische behandeling.
  • Ten tweede bootst WBTT de fysiologische respons van koorts na en lijkt het dezelfde therapeutische voordelen van koorts te hebben: zoals de stimulatie van het immuunsysteem, een hogere waakzaamheid van het immuunsysteem en een verbeterde langdurige bescherming tegen tumorgroei en ontwikkeling van metastasen.
  • Ten derde blijkt WBTT een krachtige ondersteunende therapie te zijn voor chemotherapie en radiotherapie. Door veranderingen in het aerobe metabolisme te induceren, worden kankercellen gevoelig voor de cytotoxische effecten van deze behandelingsmodaliteit.
 

Het ondersteunende effect bij chemotherapie wordt toegeschreven aan het vermogen van systemische thermische behandeling om de micro-omgeving van de tumor te veranderen. Concreet betekent dat een verhoogde bloedstroom en vaatpermeabiliteit, verminderde negatieve interstitiële druk en modulatie van de extracellulaire matrixarchitectuur.

Download het artikel

Download het volledige artikel (EN) zoals het is gepubliceerd in het International Journal of Hyperthermia.

ElmediX streeft ernaar om de levenskwaliteit te verbeteren

ElmediX streeft ernaar het leven van kankerpatiënten wereldwijd te verlengen en hun levenskwaliteit te verbeteren. In eerste instantie ligt onze focus op pancreaskanker, maar ook andere kankersoorten worden onderzocht.