| |   Volg ons!

Wat zijn biomerkers en waarom zijn ze belangrijk?

Ondanks de grote vooruitgang in beschikbare behandelingen voor kanker in het algemeen, is er de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt op het gebied van pancreaskanker. De overlevingskansen blijven nog erg laag in vergelijking met andere soorten kanker. Een belangrijke reden hiervoor is dat patiënten pas in een laat stadium van de ziekte symptomen gaan vertonen en pancreaskanker daardoor vaak (te) laat wordt opgemerkt.

Medische indicator

Een biomerker is een medische indicator die op een betrouwbare en reproduceerbare manier gemeten kan worden. Om te spreken van een betrouwbare biomerker moet er een meetbaar verschil zijn in deze parameter tussen een ziek en en gezond persoon.

Deze brede definitie omvat allerlei soorten biologische, chemische of andere processen in het lichaam. Een biomerker kan zowel het meten van een hartslag zijn, als een kleine verandering in het DNA. Glucosespiegels in het bloed zijn bijvoorbeeld een geschikte biomerker bij de opvolging en behandeling van diabetespatiënten.

Een biomerker kan ons meer vertellen over:

  • Normale processen in het lichaam (denk aan bijvoorbeeld hartslag, bloeddruk of lichaamstemperatuur)
  • Ziekteprocessen in het lichaam (bijvoorbeeld risico op ontwikkeling van een ziekte, denk aan mutaties in het BRCA-gen bij borstkanker)
  • Fysiologische veranderingen (bijvoorbeeld verhoogde cholesterol als aanwijzing voor ontwikkeling van hart-en vaatziekten)
  • De reactie op een bepaalde behandeling (bijvoorbeeld glucosemetingen tijdens behandeling van diabetes)
 

De manier waarop een biomerker wordt gemeten, hangt heel erg af van het type. Om de hartslag te meten, wordt biometrische data gebruiken door sensoren op het lichaam aan te brengen. 

Wanneer veranderingen in het DNA of andere kleine moleculen worden gemeten, spreekt men over moleculaire biomerkers en moeten andere wetenschappelijke methoden worden gebruikt om ze te detecteren.

Wat is het nut van biomerkers?

De geneeskunde beschouwt biomerkers als een zeer waardevol hulpmiddel omdat ze op vele manieren kunnen worden ingezet. Ze kunnen worden gebruikt om de aanwezigheid van een ziekte aan te tonen, de ernst ervan in te schatten, of zelfs uit te zoeken wat de kans is dat de ziekte zich ooit zal ontwikkelen. Daarnaast kunnen biomerkers ook ingezet worden om therapeutische beslissingen te nemen omdat ze de effectiviteit van een behandeling kunnen opvolgen en zelfs voorspellen.

Biomerkeronderzoek bij ElmediX

ElmediX ontwikkelt op dit moment een biomerker die kan voorspellen of een hyperthermie behandeling bij een specifieke patiënt zou kunnen werken. Door een predictieve biomerker te ontwikkelen voor hyperthermie, kunnen we patiënten screenen en specifiek die patiënten behandelen van wie we zeker weten dat ze er het grootste voordeel uithalen. Dit onderzoek gebeurt in het licht van gepersonaliseerde geneeskunde, zodat we elke patiënt de optimale zorg kunnen bieden.

ElmediX streeft ernaar om de levenskwaliteit te verbeteren

ElmediX streeft ernaar het leven van kankerpatiënten wereldwijd te verlengen en hun levenskwaliteit te verbeteren. In eerste instantie ligt onze focus op pancreaskanker, maar ook andere kankersoorten worden onderzocht.