| |   Volg ons!

Waarom ontwikkelt ElmediX biomerkers?

In een vorig artikel op onze website lichtten we toe wat biomerkers zijn en waarom ze nuttig zijn in de strijd tegen o.a. pancreaskanker. In wat volgt bekijken we de ontwikkeling van biomerkers.

Vroegtijdige detectie en diagnose

Pancreaskanker heeft nog steeds een zeer lage overlevingskans vergeleken met andere soorten kanker, ondanks de vooruitgang in behandeling. Een factor die hier sterk aan bijdraagt, is dat de ziekte vaak geen symptomen vertoont die voor de patiënt zichtbaar of merkbaar zijn. Het is pas in een vergevorderd stadium dat deze symptomen duidelijk worden.

Daarom focust het huidige biomerkeronderzoek voor pancreaskanker zich in de eerste plaats op vroegtijdige detectie en diagnose.

Huidige biomerkers voor pancreaskankers

Dat er op dit moment geen standaardbiomerker voor pancreaskanker bestaat, draagt bij aan het vaak laattijdig ontdekken van de ziekte. De laatste jaren zijn echter wel potentiële merkers ontdekt en recente ontwikkelingen in de detectie van micro-RNA of circulerende tumorcellen zijn veelbelovend voor de vroegere opsporing van pancreaskanker.

Het carbohydraat antigeen 19-9 (CA19-9) is op dit moment de beste biomarker voor de diagnose van pancreaskanker. Helaas blijkt uit het merendeel van de wetenschappelijke studies die deze merker als complementaire diagnostische test gebruiken, dat CA19-9 vaak niet voldoende specifiek of gevoelig is om patiënten te screenen.

Daarom wordt CA19-9 ook vaak gecombineerd met andere biomerkers zodat de diagnostische waarde stijgt.

Stadia in de ontwikkeling van een moleculaire biomerker

De eerste stap in de ontwikkeling van een biomerker noemen we de ontdekkingsfase. In dit stadium wordt een enkele molecule of een panel moleculen onderzocht in een patiëntenpopulatie. Wanneer hieruit een geschikte kandidaat voortkomt, volgt een analytisch onderzoek waarin wordt nagegaan of de test die we gebruiken om de biomerker te meten accuraat en betrouwbaar is, de zogenaamde analytische validatie.

Na de analytische validatie volgt de klinische validatie. Er moet dan bewezen worden dat de merker ook echt een nut heeft bij het nemen van de juiste beslissingen in het voorspellen, diagnosticeren of behandelen van de ziekte.

Vooraleer de biomarker in de klinische praktijk mag worden gebruikt, moet er toestemming door regelgevende instanties gegeven worden.  

Biomerkeronderzoek door ElmediX

ElmediX ontwikkelt op dit moment een biomerker die zou kunnen voorspellen of onze hyperthermie behandeling bij een specifieke patiënt effect zou hebben. Door een predictieve biomerker te ontwikkelen voor hyperthermie, kunnen we patiënten screenen en die patiënten behandelen van wie we zeker weten dat ze er het grootste voordeel uithalen.

ElmediX streeft ernaar om de levenskwaliteit te verbeteren

ElmediX streeft ernaar het leven van kankerpatiënten wereldwijd te verlengen en hun levenskwaliteit te verbeteren. In eerste instantie ligt onze focus op pancreaskanker, maar ook andere kankersoorten worden onderzocht.