SKiN-HUID Interreg Vlaanderen-Nederland

x
x
x
x
x
x
x
x
Kanker is één van de meeste bedreigende ziektes van deze eeuw met jaarlijks wereldwijd 8 miljoen doden. De complexiteit van kanker maakt dat deze ziekte enkel succesvol behandeld kan worden door innovatie en vertaling van kennis naar nieuwe geneesmiddelen. Onder leiding van Universiteit Maastricht streven Universiteit Antwerpen, Basic Pharma Technologies, MosaMedix en VIB ernaar een antwoord te bieden op de specifieke uitdagingen van huidkanker.

Vanuit Euregional PACT, een virtueel onderzoekslaboratorium dat tot stand kwam via het vorige Interreg-programma, zijn reeds een aantal medische basistechnologieën op academisch niveau ontwikkeld. Eén van die technologieën is het Anx-A5 gebaseerde platform voor Target Drug Delivery. Het omvat een gerichte toediening van medicijnen via elektrische of hyperthermische stimulatie die stress op de cellen zet. Voordelen van deze techniek zijn het efficiënt en doelgericht inkoppelen van toxische farmaceutische hoeveelheden, maar op basis van een verminderde dosis zodat algemene bijwerkingen beperkt blijven en de levenskwaliteit van de patiënt gehandhaafd blijft.

De bedoeling is om deze technologie binnen ‘SKiN-HUID’ verder uit te spinnen tot een therapie via preklinische en klinische validatie.

Het laboratorium van Prof. Jean-Christophe Marine (Vlaams Instituut voor Biotechnology & KULeuven) zal in samenwerking met, ElmediX, het therapeutische potentieel onderzoeken van hyperthermie gecombineerd met MAPKi in de behandeling van melanoma.

Het laboratorium van John-Paul Bogers van Universiteit Antwerpen zal de effecten van hyperthermie onderzoeken in combinatie met klassieke chemotherapeutica in huidkanker.

Het labo van Prof. Chris Reutelingsperger (Universiteit Maastricht), in samenwerking met het farmaceutisch bedrijf Basic Pharma en UM-spinoff MosaMedix, richt zich vooral op de combinatie van biologische medicijnen en elektrische stimulatie als therapie voor huidkanker.

Skin-HUID is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt bovendien aanzienlijke financiële steun van de Provincie Limburg, het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie Vlaams-Brabant.